Join World Pulse now to read more inspiring stories and connect with women speaking out across the globe!

maisha yetu ya congo ya mubayaNaomba msaada wa jama yangu watoto hawasome nina watotosaba niko mutu mwenye sina kazi baba hana kazi pia tunaishi mu nyumba ya kupanga na tena nina shida kwa sababu bana nifukuza munyumba kama siya lipa.
tuna ishi maisha magumu sana hatujuwe ginsi ya kulisha watoto na sisi piya.
njoo maana tuna waliliya mutu saidiye na shi watu wa congo kwani kwanitunateswa sana mukila njiya.
muici nyenye kuzidi mauaji wizi.
tuko watu wa kongonani tunaishi zaidi ya inchi zengine
na sisi tuwa liliya musikiye kiliyo chetu kwa sababu wanawake wanabakwa hata kule ku ma interieur sawasawa na mu ville tuna haki ya mwada damu ao mwana inchi mkongomani.nilikuwamu hopital mpaka mwezi mbili nikakosa moyen ya kulipa nimiye munisaidiye.English translation by community member mumuadeleI am asking for help because my children are out of school, I have seven children and my husband and I have no job. In addition, we live in a rental house, so we are going to be thrown out of the street with my children. We live in difficult times; we do not know what tomorrow holds for children's health. I was in the hospital for two months; I had no money for treatments. I do not know why women of Congo suffer in every way, more than any other women in the world. This country is full of war and killings. Women in the city are the most counted for rape but you cannot imagine how many women in villages whose are not counted in the statistics; it is unbelievable! Women of Congo’s sufferings are too much to bear. We need your help!

Leadership
Education
Human Rights
Africa
Like this story?
Join World Pulse now to read more inspiring stories and connect with women speaking out across the globe!
Leave a supportive comment to encourage this author
Tell your own story
Explore more stories on topics you care about